Buurtvereniging Caumerveld-de-Erk zet zich al ruim 20 jaar in voor het welzijn in de buurt. De buurt omvat de volgende straten: Simpsonstraat; Annie Romein Verschoorstraat; A. Jacobsstraat; Bongaertslaan; Dr. De Weverlaan; Dr. Hustinxlaan; Dr. Van Berckellaan; Eisenhowerstraat; Erkstraat; H. Freezerstraat; Johannes XXIII Singel; Joke Smitstraat; Kaldebornweg; M. Klompestraat; Heesbergstraat oneven nummers en Onderste Caumer.

Met de door de vereniging georganiseerde activiteiten wordt nadrukkelijk ook de saamhorigheid van alle buurtbewoners, jong en oud, vergroot. De vereniging wilt samen met onze partners, zoals de gemeente Heerlen en zorggroep Alcander, een steentje blijven bijdragen aan een hoge waardering voor onze woon- en leefomgeving en waarbinnen het tevens veilig wonen is. De wijk kenmerkt zich verder door een grote sociale participatie met een hoge mate van zelfredzaamheid van de bewoners. Desalniettemin wordt hierin in het kader van het project “buurtsteun” nadrukkelijk door onze partners de verbinding met onze buurtvereniging gezocht.

Het bestuur en de activiteitencommissie bestaan uit vrijwilligers uit onze buurt. Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Communicatie vanuit het bestuur en door de activiteitencommissie vindt plaats via e-mail, de website, facebook, twitter en middels het bezorgen van flyers.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u hiervoor het contactformulier op deze site gebruiken.

LOGO-CDE01 - V2