Algemene Leden vergadering

Frans Pomme/ januari 8, 2023/ Geen categorie

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging dd. maandag 23 januari 2023 om 19:30 uur in de Den van de Hoeve Corisberg.

Afgelopen jaar hebben we gelukkig weer kunnen starten met activiteiten in onze vereniging.

Graag evalueren we deze activiteiten en presenteren wij jullie ons nieuwe programma voor 2023, ons financiële verslag en praten wij jullie bij over lopende zaken. De tweede helft is weer beschikbaar voor gezellig samen zijn onder genot van koffie, drankje, gebak en overige versnaperingen.

Wij nodigen u uit en hopen op een grote opkomst. Voor onze planning: meld u even aan middels replay op deze mail.

Onze buurtvereniging staat en valt met uw participatie en betrokkenheid!

Agenda jaarvergadering 2023 d.d. 23 januari 2023

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen verslag 2022
 3. Lopende projecten in de wijk
 4. Financieel overzicht 2022
 5. Kascontrole 2022 en nieuwe kascommissie
 6. Contributie 2023
 7. Programma activiteiten 2023
 8. AED en cursus reanimatie
 9. Vacatures in bestuur en activiteitencommissie, termijnen bestuursfuncties
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Deel dit Bericht