Nieuwe bestuursleden gezocht

Gerrit Vernimmen/ februari 18, 2017/ Geen categorie

Tijdens de op 30 januari 2017 gehouden algemene ledenvergadering hebben de leden Jan Warrink en Elly Laughs, zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe bestuurstermijn.

Voor hun jarenlange inzet voor de buurt en de buurtvereniging heeft het bestuur en de algemene ledenvergadering haar dank uitgesproken.

Tevens heeft algemeen bestuurslid Vincent van Straaten aangekondigd zijn werkzaamheden in het bestuur van de buurtvereniging ingaande 1 januari 2018 neer te leggen.

Het huidige bestuur roept leden dan ook op zich bij de voorzitter te melden ingeval er interesse is de functie van algemeen bestuurslid (2x) of secretaris op zich te nemen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij de voorzitter, de heer Joost Frantzen.

Het bestuur

Share this Post